Privacy

Woonvizier legt in het kader van haar dienstverlening aan woningzoekenden, huurders, VvE-leden en bewoners persoonsgegevens vast. Het is belangrijk dat persoonlijke gegevens van (vertrokken) huurders, kopers, overige bewoners en woningzoekenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. In het privacyreglement is vastgelegd hoe Woonvizier met persoonsgegevens omgaat.

Het volledige privacyreglement kunt u onderstaand downloaden.